Visa ViệtNam

Hộ chiếu Việt Nam là gì?

Hộ chiếu là gì? Có các loại hộ chiếu nào Hộ chiếu quốc gia là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hộ chiếu quốc gia được sử dụng thay thế giấy chứng minh…

Visa là gì? Các loại ký hiệu visa

Thị thực (hay thị thực xuất nhập cảnh,  tiếng Anh: visa) là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực. Sự cho phép…