Thuê nhà

Thực hiện những thủ tục về cư trú nào?

Thực hiện những thủ tục về cư trú nào? Khi bên thuê nhà là cá nhân và thuê với mục đích để ở, cá nhân và hộ gia đình có nhà ở cho thuê phải ngay lập tức thực hiện…